• Laimiukas

Babytė Janė ir šviečiantys grybai


Kažkada labai senoje senovėje keliavo būrelis žmonių, ieškodami sau vietos įsikurti. Senąjį jų kaimelį sutrypė mamutų kaimenė, tad teko žvalgytis naujos vietos gyvenimui.

Ilgai jie ėjo. Pavargo. Ir kai jau visai pasiklydę užklimpo pelkėje, pamatė tolimam miške

žybsinčias švieseles. Eidami link tų miško žiburėlių, išbrido iš pelkės ir surado gražų kalnelį,

ant kurio ir įkūrė savo miestelį. Pavadino jį Uuu – tenai, nes patys gerai nežinojo, kur

atsirado. Gyveno sau ant kalnelio laimingai, bet į mišką, kuris naktimis šviesdavo, nelindo.

0 comments

Recent Posts

See All