• Laimiukas

MOKSLO MAKARONAI


Kodėl mūsų pasaulis yra toks, kokį

matome? Kodėl saulė ir planetos

neišsilaksto į skirtingas puses lyg biliardo

kamuoliai? Gal jas kas nors laiko pririšęs

už virvelių? O kodėl paukščių tako

žvaigždės milijonus metų vis dar tupi toje

pačioje vietoje? Nepabodo?

Astronomai ilgai stebėjo galaktikų

judėjimą (galaktikos – tai milžiniškos

žvaigždžių sankaupos) ir suskaičiavo,

jog jos per lengvos, kad galėtų judėti

taip greitai. Todėl spėja – yra dar

kažkas, ko mes nematome, ir kol kas

net sudėtingais prietaisais negalime

užfiksuoti. Tas kažkas – tai, kas suteikia

dangaus kūnams masės.

Mokslininkai tai pavadino nematoma

arba tamsiąja medžiaga. Ir suskaičiavo,

kad ši statybinė medžiaga sudaro

95 % visos Visatos, kai tuo tarpu matoma

siekia tik 5 %. Tamsioji medžiaga lyg

klijai sulipina žvaigždes į milžinišką tinklą

ir neleidžia joms išsilakstyti. Tačiau kol

kas jokia technika negali jos pamatyti.

Kiekvieną sekundę milijonai nematomos

medžiagos dalelių lekia per mus, o mes

to visai nejaučiame. Nors negalime

pamatyti – viską įmanoma apskaičiuoti.

Štai kokie stebuklai gali slėptis

nuobodžiuose skaičiuose!

0 comments

Recent Posts

See All